دپارتمانها

دپارتمان کیفری مواد مخدر

title

با توجه به اینکه قوانین مرتبط با مجازات حمل، مصرف و قاچاق مواد مخدر دارای مواد و تبصره های گوناگونی هستند چنانچه دارای پرونده مواد مخدر هستید، باید از وکلای متخصصی که در این زمینه مهارت و تخصص زیادی دارند بهره بگیرید. وکلای متخصص در زمینه مواد مخدر در موسسه حقوقی فانوس عدالت ایرانیان به شما کمک میکنند تا  مجازاتی که با عمل ارتکابی هیچ تناسبی ندارد به اشخاص تحمیل نشود و پرونده روند قانونی و حقوقی خود را طی کند.

عضویت در خبرنامه

به این بخش دسترسی ندارید

برای مشاهده این قسمت لطفا وارد سایت شوید