توضیحات خبر

05/شهریور/1399

 واخواهی رأی غیابی که فرد محکوم از آن بی اطلاع باشد

طبق ماده 406 قانون آیین دادرس کیفری چنانچه برای دادگاه که به صورت غیابی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه می­باشد

 واخواهی رأی غیابی که فرد محکوم از آن بی اطلاع باشد

طبق ماده 406 قانون آیین دادرس کیفری چنانچه برای دادگاه که به صورت غیابی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه می­باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. بنابراین باتوجه به غیابی بودن حکم و عدم اطلاع شما از صدور آن طبق تبصره 2 همین ماده هرگاه حکم غیابی دادگاه ابلاغ واقعی« ابلاغ به خود شخص» نشده باشد محکوم علیه می­تواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع، درخواست واخواهی کند.

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض