توضیحات خبر

19/تیر/1399

اجرای قانون کاهش حبس و مرخصی مجدد زندانیان به دلیل کرونا

ستاد کرونای تهران از وزنه قوی کارشناسی برخوردار است و با اقدامات به موقع و حساسیت نسبت به بخش های مختلف و ایجاد هماهنگی خوب عمل کردند و اقدامات ستاد کرونای تهران قابل تقدیر است.

اجرای قانون کاهش حبس و مرخصی مجدد زندانیان به دلیل کرونا

ستاد کرونای تهران از وزنه قوی کارشناسی برخوردار است و با اقدامات به موقع و حساسیت نسبت به بخش های مختلف و ایجاد هماهنگی خوب عمل کردند و اقدامات ستاد کرونای تهران قابل تقدیر است.

 

در جلسه اضطراری ستاد کرونای تهران در وزارت بهداشت مطرح شد با توجه به اینکه وضعیت تهران نسبت به سایر استان ها از نظر بافت و میزان جمعیت کاملا متفاوت است و شهر تهران محل رجوع به وزارتخانه ها محسوب می شود و بایستی در اقدامات پیشگیرانه تهران را متفاوت و متمایز دید و نسخه ای که برای تهران پیچیده می شود باید خاص استان باشد.

به گفته القاصی مهر دادستان تهران ستاد کرونای تهران از وزنه قوی کارشناسی برخوردار است و با اقدامات به موقع و حساسیت نسبت به بخش های مختلف و ایجاد هماهنگی خوب عمل کردند و اقدامات ستاد کرونای تهران قابل تقدیر است.

دادستان تهران در حاشیه این نشست اذعان داشت: اگر مصوبات ستاد کرونای تهران اجرایی می شد، موفق تر بودیم!

علی القاصی مهر درخواست کرد تا  ترتیبی اتخاد شود که مصوبات ستاد کرونا تهران مورد تایید ستاد کرونا کشوری قرار گیرد

 وی اظهار داشت: اگر مصوبات کرونا تهران در ابتدای شیوع شیوه اپیدمی اجرایی می شد شاید موفقیت بیشتری داشتیم و دوستان گلایه داشتند که مصوبات ستاد کرونا تهران خیلی مورد توجه ستاد ملی قرار نگرفته است.

دادستان تهران گفت: همه دنیا با کرونا در گیر هستند واز طرفی ما فعالیت های روزمره را تا مدتی می‌توان به تعویق بیندازیم چرا که مردم در زیر فشارهای اقتصادی و گرانی هستیم و متاسفانه با وضع آشفته بازار این نگرانی وجود دارد با موج شدید کرونا مواجه باشیم و پیشنهاد داریم ضمانت اجرایی پروتکل های بهداشتی را دنبال کنیم، در بسیاری از موارد الزام اجرایی پروتکل ها وجود ندارد و در مجموعه دستگاه قضایی ما آماده نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و ستاد کرونا تهران هستیم.

مرخصی مجدد زندانیان و اجرای قانون کاهش حبس با شیوع کرونا

القاصی مهر اشاره کرد: در زندان ها اقدامات خوبی در رعایت مسائل بهداشتی انجام شد باید توجه داشت که زندان ها به دلیل جمعیت قابل توجه محل شیوع کرونا محسوب می شود اما با اقداماتی مانند دستورات رئیس قوه قضائیه خطرات به حداقل رسید و مقرر شد تا حد امکان زمینه خروج زندانیان فراهم شود و جمعیت زیادی از زندانیان به مرخصی رفتند و زمان آن تا حدی قابل تمدید است.

به گفته دادستان تهران شرایطی فراهم شده است که مرخصی زندانیان افزایش پیدا کند. وی افزود: همکاران ما در تکاپو هستند زمینه خروج تعدادی از زندانیان را فراهم کنند و کمترین آسیب را شاهد باشیم و نیازمند حمایت در تامین اقلام بهداشتی هستیم و در زندان ها توان تامین اقلام بهداشتی و نیروهای درمانی مستقر تقویت شود.

 

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض