توضیحات خبر

05/شهریور/1399

ارکان جعل اسناد چیست

جعل باید به صورت مشهود و از موارد مندرج در قانون باشد

ارکان جعل اسناد چیست؟

جعل باید به صورت مشهود و از موارد مندرج در قانون باشد، همچنین جعل سند زمانی رخ می­دهد که خود سند اصلی معتبر و دارای اعتبار قانونی باشد و جعل راجع به موضوع اصلی سند و ماهیت اصلی سند تغییر داده شود.

نکته: دست بردن در فتوکپی و تصویر یک سند در بسیاری مواقع جعل محسوب نشده و طبیعتا وقتی که این عمل مصداق جرم سند نباشد، استفاده و ارائه آن هم جرم مستقل استفاده از سند مجعول نیست.

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض