توضیحات خبر

01/شهریور/1399

اعتبار رسید پول دستی

بر اساس مواد قانون مدنی از جمله دلایل برای اثبات یک ادعا اسناد می باشد 

آیا رسید پول دستی برای اثبات پرداخت وجه از نظر دادگاه معتبراست ؟

بر اساس مواد قانون مدنی از جمله دلایل برای اثبات یک ادعا اسناد می باشد و دو نوع سند عادی و سند رسمی وجود دارد. رسید نیز سند عادی نیز محسوب شده و در دادگاه قابلیت استناد دارد.

 

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض