توضیحات خبر

05/شهریور/1399

بدهکاری که بدهی تقسیط شده را نپردازد حبس می شود

می توانید با استناد به ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به حبس ایشان نمایید.

بدهکاری که بدهی تقسیط شده را نپردازد حبس می­شود

پاسخ کارشناسان: می­توانید با استناد به ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی اقدام به حبس ایشان نمایید. ماده مطابق این ماده هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع حسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است. به تقاضای محکوم له محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم به حبس خواهد شد . در این مورد نیز مفاد مواد (4) و (5) این قانون مجری است . این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (11) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض