توضیحات خبر

02/شهریور/1399

تکلیف مهریه زوجه فوت شده

اموال توقیف شده زوجه متوفی جزء اموال به جای مانده از وی تلقی می­گردد و بین وراث وی تقسیم خواهد شد

آیا اگر ملکی توقیف شود بابت مهریه و زوجه فوت کند آیا قابل رفع است یا به وراث می­رسد؟

اموال توقیف شده زوجه متوفی جزء اموال به جای مانده از وی تلقی می­گردد و بین وراث وی تقسیم خواهد شد و به نظر سند آن ملک توقیف شده را نمی­توان از توقیف آزاد کرد، بلکه اقدامات آن ادامه می­یابد و وجه حاصل از فروش به وراث او می­رسد.

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض