توضیحات خبر

01/شهریور/1399

جرم رشوه گیری

درباره مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده چه میدانید؟

آیا می­دانید مجازات رشوه چیست؟

اگر ثابت شود رشوه دهنده برای حفظ حقوق مشروع خود ناچار به دادن پول یا مال به رشوه گیرنده بوده تعقیب کیفری نخواهد شد و پول یا مال به او بازپس داده خواهد شد.

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض